КП НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ

Аварійно-диспетчерська служба: 066-384-16-34, 067-203-86-04

КП НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ

Аварійно-диспетчерська служба: 066-384-16-34, 067-203-86-04

Детальніше щодо встановлення комерційних (загальнобудинкових) лічильників.

В зв’язку з активним обговоренням мешканцями міста питань  щодо оснащення  багатоповерхових будинків  комерційним обліком   у відповідності  до Закону України «Про комерційний облік теплопостачання та водопостачання»  КП «Нікопольводоканал» надає відповіді на найбільш поширені питання.

Обов’язковість  встановлення  комерційних (загальнобудинкових) лічильників  визначена Законом України №2119-VIII  від 22.06.2017р. «Про комерційний  облік теплової енергії та водопостачання» ( далі Закон про комерційний облік), який набрав чинності з 02.08.2017р.

Для втілення  Закону  у життя протягом  2018-2019рр. були прийняті ряд необхідних нормативно-правових актів:

Постанови Кабінету Міністрів України:

 — №690 від 05.07.2019р.( набрання чинності з 13.08.2019) «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»;

— №444 від 06.06.2018р.( набрання чинності з 12.06.2018) «Про затвердження Порядку інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку».

— №808 від 21.08.2019р. (набрання чинності з 31.08.2019) «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами».

 

            Накази Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України:

 

— №315 від 22.11.2018р. (набрання чинності з 25.01.2019)  «Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг»( далі Методика розподілу);

— №270 від 12.10.2018. (набрання чинності з 14.12.2018) «Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік»;

— №206 від 09.08.2018. (набрання чинності з 18.09.2018) «Про затвердження Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку»;

— №129 від 05.06.2018р. (набрання чинності з 20.07.2018) «Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання» ( далі Методика визначення розміру внесків).

 

Таким  чином,  фактично протягом 2-х  років визначалась нормативно-правова база  для забезпечення можливості  роботи даного Закону.

З 01.05.2019р. введений в дію у повному обсязі  ЗУ  від 09.11.2017р. №2189-VIII «Про житлово-комунальны послуги» ( далі Закон про ЖКП).

 

Основні посили Закону про комерційний облік:

1.Усе, що ввійшло в будинок — має бути оплачене.

2.Вимога 100% обладнання будівель і приміщень вузлами обліку.

3.Споживач має бути забезпечений обліковою інформацією.

4.Порядок (правила)розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами визначено на рівні закону.

5.Індивідуалізація витрат на встановлення, обслуговування і заміну вузлів обліку.

 

Ким встановлюється вузол комерційного обліку?

Відповідно до ст.3 Закону про комерційний облік вузол комерційного обліку може встановлюватись:

  1. Власником (співвласниками) будинку самостійно та за власний кошт.
  2. Оператором зовнішніх інженерних мереж за рахунок внесків власників (співвласників) будинку.
  3. Власником (співвласниками) будинку або оператором зовнішніх інженерних мереж

за рахунок коштів місцевого бюджету (тільки в разі затвердження місцевим органом самоврядування відповідної програми).

 

Як це позначиться на розрахунках  за воду ?

 Відповідно до ст.10 Закону про комерційний облік, обсяг спожитої у будівлі питної води, визначений за допомогою вузлу комерційного обліку, буде розподілятись між споживачами з урахуванням показань вузлів розподільного обліку (квартирних лічильників  води).

Для розподілу приймаються показання вузлів розподільного обліку (лічильників холодної води)станом на кінцеву дату розрахункового періоду, отримані виконавцем відповідної комунальної послуги.

Відповідно до Методики розподілу у разі якщо дата фактичного зняття показань вузлів розподільного обліку( лічильників води) відрізняється від розрахункової дати, до розрахунку приймаються скориговані (приведені) показання станом на розрахункову дату. Для цього виконавець розподілу визначений на підставі отриманих показань вузлів розподільного обліку обсяг спожитих послуг у відповідному розрахунковому періоді ділить на кількість днів, що минули від початку розрахункового періоду до дня передання показань включно, а отримане значення множить на кількість днів у розрахунковому періоді.

У разі виникнення небалансу — різниці між обсягом холодної води виміряним загальнобудинковим лічильником, та сумарним обсягом спожитої холодної води за показниками квартирних лічильників розподіл буде виконаний наступним чином:

— для будинків, де усі приміщення оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між усіма споживачами пропорційно до обсягу споживання.
— для будинків, де частина приміщень не оснащена лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються послугами.

            Звертаємо увагу. Вищевказана  різниця показів вузлів обліку може виникнути у звязку з витоками у внутрішньо будинкових мережах, або необлікованими витратами води з вини недобропорядних громадян, які застосовують різноманітні способи щодо безоблікового водоспоживання.

Відповідно до ст.8 Закону про комерційний облік, рахунки на сплату наданої комунальної послуги будуть формуватися виконавцем або визначеною власником (співвласником) іншою особою, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, на основі показань вузла комерційного обліку відповідної комунальної послуги згідно з вимогами статей 9-11 цього Закону.

 

Щодо договірних відносин     

Відповідно до ст.6 Закону про ЖКП учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є:

  1. споживачі (індивідуальні та колективні);
  2. управитель;
  3. виконавці комунальних послуг.

Згідно ч.1 ст.14 Закону про ЖКП договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем послуг за рішенням власників (співвласників) багатоквартирного будинку:

—  з кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно ( індивідуальний договір);

—     від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

—   об’єднанням    співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в іхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Відповідно до п.4 прикінцевих положень Закону про ЖКП не пізніш як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (до 01.05.2020р.)співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг — укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Згідно п.5 прикінцевих положень Закону про комерційний облік  у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом строку, визначеного в пункті 4 цього розділу, між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.

 

Плата за абонентське обслуговування.

Відповідно до пп.11 п.1 ст.1 Закону про ЖКП плата за абонентське обслуговування — платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів — розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.

          Нарахування  оплати  за абонентське обслуговування залежить від  моделі договірних відносин, а саме:

  1. Індивідуальні договори з кожним власником квартири.

Якщо Ви як власники (співвласники) будинку ( у тому числі ОСББ) вирішите, що розподіл обсягів комунальної послуги, на основі показів вузла комерційного обліку, укладення договорів з кожним власником квартири та проведення роботи щодо стягнення плати за надання комунальних послуг  буде здійснювати КП «Нікопольводоканал», то за це виконання кожний споживач буде щомісяця сплачувати плату за абонентське обслуговування.   

  1. Колективний договір. Договора з представниками ОСББ.

Якщо договір про надання послуг з водопостачання та водовідведення буде укладений між КП «Нікопольводоканал» та управителем, або іншою юридичною особою  (у т.ч.ОСББ), в такому разі  плата за абонентське обслуговування нараховуватись не буде. При вказаному варіанті розподіл комунальної послуги між співвласниками будинку, стягнення плати за отримані послуги покладається на відповідного виконавця (управителя, ОСББ).

Плата за абонентське обслуговування, визначена відповідно до планованих витрат виконавця (витрат, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а також у випадках, визначених законодавством та договором, витрат на обслуговування приладів — розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку), не повинна перевищувати граничного розміру плати за абонентське обслуговування, визначеного відповідно  вищевказаної постанови КМУ №808 від 21.08.2019р. та на теперешній час складає 29,81 грн.

 

Внески за обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку.

При самостійному обладнані  будівлі вузлами комерційного обліку або за рахунок коштів місцевого бюджету  внески за встановлення загальнобудинкового лічильника не сплачуються, але згідно з пунктом 1 статті 6 Закону про комерційний облік виконавцю комунальної послуги відшкодовуються витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку шляхом сплати внесків на обслуговування вузла комерційного обліку споживачами відповідної комунальної послуги.

Нарахування та виставлення внесків за обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку  здійснюється щоквартально, один раз в квартал.

Величина внесків за обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі. Зважаючи на це, на розмір внеску впливає кількість споживачів в будинку, і у підсумку, чим менша кількість абонентів в будинку, тим більша плата за обслуговування, заміну.

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку включають витрати на проведення огляду вузла обліку, опломбування/роз пломбування,періодичну повірку, ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, забезпечення дистанційного передання результатів вимірювання, ремонт та заміну допоміжних засобів вузла обліку.

Внески за заміну  вузла обліку  включають витрати, пов’язані із заміною відповідного узла комерційного обліку, зокрема витрат пов’язаних із формуванням і підтриманням у наявності обмінного фонду вузлів комерційного обліку.