Тариф на технічну воду у 2021р становить: 10,28 грн.