ПОВІДОМЛЕННЯ КП «Нікопольводоканал» щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2022 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ
КП «Нікопольводоканал» щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2022 рік

Відповідно до пункту 1.9 «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», затверджених постановою НКРЕКП №302 від 10.03.2016 року, в строк до 01.06.2021 року КП «Нікопольводоканал» зобов’язано подати до НКРЕКП розрахунки планових тарифів на 2022 рік.

На виконання пункту 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 №866, КП «Нікопольводоканал» інформує про необхідність встановлення з 01.01.2022 року нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Розрахунки тарифів здійснено з урахуванням планових умов провадження діяльності підприємства у 2022 році, та відповідно вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що затверджено Постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року №302.

Порівняльна інформація щодо розміру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Вид діяльності Діючі тарифи (Постанова НКРЕКП від 16.12.2020р. №2499), грн/м³ Планові тарифи на 2022 рік, грн/м³ Відхилення планових тарифів на 2022 рік від діючих з 01.01.2021р.
грн/м³ %
централізоване  водопостачання для споживачів, які не є суб»єктами господарювання у сфері ЦВВ* 12,048 (з ПДВ) 13,524 (з ПДВ) 1,476 (з ПДВ) 12,2%
централізоване  водовідведення для споживачів, які не є суб»єктами господарювання у сфері ЦВВ* 16,656 (з ПДВ) 19,092 (з ПДВ) 2,436 (з ПДВ) 14,6%
Разом 28,704 (з ПДВ) 32,616 (з ПДВ) 3,912 (з ПДВ) 13,6%
централізоване  водопостачання для споживачів, які є суб»єктами господарювання у сфері ЦВВ* 4,764 (з ПДВ) 5,304 (з ПДВ) 0,540 (з ПДВ) 11,3%
централізоване  водовідведення для споживачів, які є суб»єктами господарювання у сфері ЦВВ* 6,420 (з ПДВ) 7,524 (з ПДВ) 1,104 (з ПДВ) 17,2%
Разом 11,184 (з ПДВ) 12,828 (з ПДВ) 1,644 (з ПДВ) 14,7%

* споживачі, які є суб»єктами господарювання у сфері ЦВВ – ліцензіати, які купують  в іншого ліцензіата питну воду з метою її подальшої реалізації споживачам та/або подають стічні води для централізованого водовідведення іншому ліцензіату.

Головною причиною перегляду тарифів є зростання/зменшення основних складових витрат виробництва послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які займають 95 % собівартості.

Порівняння основних показників, зміна яких впливає на вартість виробництва послуг наведено в таблиці нижче.

Показники одиниця виміру Враховано в діючих тарифах Враховано в розрахунках тарифів на 2022 рік  

 

 

(+/-),%

Ціна електричної енергії
1 клас грн/кВт/год 2,0692 2,2685 +9,6
2 клас грн/кВт/год 2,6737 2,9292 +9,6
Прожитковий мінімум (середній за рік) грн 2333 2647 +13,5
Реагенти
хлор тис.грн/т 33,496 25,046 -25,2
коагулянт тис.грн/т 9,563 6,776 -29,1
гіпохлорит натрію тис.грн/т 8,932 8,0984 -9,3
Амортизація тис.грн/рік 1791 2498,8 +39,5
ПММ тис.грн/рік 2639,5 2387,4 -9,6
Податки за користування природними ресурсами (земля, рентна плата, збір за забруднення) тис.грн/рік 2229,3 2250,83 +1

Пояснення основних чинників, які вплинули на зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення:

  1. Зростання вартості електричної енергії на 9,6 %, призводить до збільшення планових витрат у структурі тарифів на 9%.
  2. Зростання витрат на оплату праці. Розрахунок фонду оплати праці на 2022 рік здійснено з урахуванням встановленого Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 2481 грн (з 01.12.2021 р), норм чинної Галузевої угоди та Колективного договору, штатного розпису на 2021 рік, та інших положень законодавства. Планована середня заробітна плата на одного працівника підприємства зросте на 4%.
  3. Зменшення вартості реагентів у порівнянні з діючими тарифами призвело до зменшення цих витрат у структурі тарифів на 35 % по водопостачанню та 10 % по водовідведенню.
  4. Введення в дію нових та реконструкція основних фондів призводить до збільшення їх вартості, яка амортизується. Тому в структурі планових тарифів амортизаційні відрахування зросли у порівнянні з діючими тарифами на 543,3 тис. грн. по водопостачанню (65 %), та на 155,4 тис. грн. по водовідведенню (16%). Амортизаційні відрахування, що враховуються у тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення є джерелом фінансування у 2022 році заходів інвестиційної програми підприємства на 2022 рік, пов’язаних із придбанням та/або реконструкцією основних фондів.
  5. Завдяки зменшенню фактичного обсягу використання паливно-мастильних матеріалів у 2020 році, розмір цих витрат у структурі тарифів зменшено на (8,5%) по водопостачанню та на 10% по водовідведенню (навіть через зростання вартості).

Через наявність в Україні інфляційних процесів при здійсненні розрахунків на плановий період використовуються затверджені Кабінетом Міністрів України планові показники індексу споживчих цін (у середньому до попереднього року) та індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), що складають 106,7 та 109,29 відповідно.

Решта витрат, які займають 5 % у собівартості, включено до розрахунку тарифів на 2022 рік на рівні фактичних витрат 2020 року (з урахуванням вищевказаних індексів). Також до розрахунку тарифів на 2022 рік, відповідно до пункту 2.11 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку (чистий прибуток) у розмірі 2% від повної планової собівартості ліцензованих видів діяльності.

Складові планових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2022 рік наведені у таблиці.

Плановані витрати за елементами Централізоване водопостачання (середньозважений тариф) Централізоване водовідведення (середньозважений тариф)
Електроенергія 2,209 4,295
Покупна вода 0,231 0,000
Реагенти 0,398 0,271
Ремонти 0,371 0,154
ПММ 0,190 0,234
Витрати на оплату праці 5,465 7,838
Единий соціальний внесок 1,202 1,724
Амортизаційні відрахування 0,197 0,245
Податки 0,209 0,174
Інші витрати 0,489 0,614
Усього витрати повної собівартості 10,961 15,549
Планований прибуток (2 % від собівартості) 0,219 0,311
Вартість (середньозважений тариф) без ПДВ 11,18 15,86
ПДВ 2,236 3,172
Середньозважений тариф з ПДВ 13,416 19,032

Звертаємо увагу, що здійснені на сьогоднішній день розрахунки тарифів можуть бути скориговані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом актуалізації витрат на момент встановлення, та почнуть діяти не раніше 01.01.2022 року.

Зауваження та пропозиції приймаються до 25.05.2021 року за адресою вул. Перспективна, 180, м. Нікополь, (у письмовому вигляді) або на електронну адресу: vodokanal.peo@gmail.com. Відкрите обговорення щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік відбудеться 26.05.2021 року дистанційно (деталі буде повідомлено додатково).

Заявки на участь у відкритому обговоренні приймаються до 25.05.2021 року за адресою вул. Перспективна, 180, м. Нікополь, (у письмовому вигляді) або на електронну адресу: vodokanal.peo@gmail.com.

 

Адміністрація КП «Нікопольводоканал».